Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR2005/1 Humanfysiologi

Humanfysiologi

Back Tilbake
Kode
IDR2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - oktober
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Gunnar Slettaløkken
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet vil studenten tilegne seg en grunnleggende forståelse for hvordan menneskekroppen fungerer. Kurset vil starte med temaer innen fysikk, kjemi og cellebiologi. Disse temaene vil danne fundamentet for å forstå fysiologien i de organsystemene som gjennomgås.

Målet for kurset er å gi studentene en grunnleggende fysiologisk plattform slik at de vil forstå hvordan både friske og syke mennesker responderer på fysisk aktivitet.


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Studenten har grunnleggende forståelse av temaer innen cellebiologi, kroppens energiomsetning, nervesystemet, sansene, respirasjonssystemet, skjelettmuskulaturen, det endokrine systemet, sirkulasjonssystemet, nyrene og elektrolyttbalansen og fordøyelsessystemet.
  • Studenten har grunnleggende kunnskaper om menneskets fysiologi og kunne anvende denne kunnskapen til å diskutere hvordan kroppen responderer på ulike treningsformer.

Ferdigheter

  • Studenten har grunnleggende kunnskaper om menneskets fysiologi og kunne anvende denne kunnskapen til å diskutere hvordan kroppen responderer på ulike treningsformer.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger over fastlagte temaer og seminarer hvor studentene selv kan ta opp temaer som de finner utfordrende. 


Forkunnskapskrav

IDR1015 Arbeidsfysiologi 

Emne er obligatorisk for

Ba idrettArbeidskrav

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav. Dette arbeidskravet er en individuell muntlig besvarelse av en oppgave og gjennomføres i løpet av første halvdel av emnet. Kandidaten må ha bestått arbeidskravet før kandidaten kan gå opp til skriftlig eksamen i slutten av emnet.


Eksamensform

6 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
IDR1006 Idrettsfysiologi I

Overlapp

Emnet IDR2005/1 Humanfysiologi overlapper med emnet IDR1006/2 Humanfysiologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L