Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR2001/2 Idrettsfysiologi

Idrettsfysiologi

Back Tilbake
Kode
IDR2001/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Bent Rønnestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvilke fysiologiske faktorer som bestemmer utholdenheten og muskelens kontraktile egenskaper. Det blir gitt en grundig innføring i kroppens adaptasjon til styrke og utholdenhetstrening.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

Studentene skal ha kunnskap om:

 • Hvilke faktorer som bestemmer muskelstyrke
 • Hvordan muskelaktiveringen påvirkes ved styrketrening
 • Hvordan styrketrening kan påvirke yteevnen
 • Hvilke effekter styrketrening kan ha på eldre
 • Hvilke faktorer som fører muskelvekst
 • Effektene av vibrasjonstrening
 • Faktorer som kan bidra til muskulær tretthet
 • Fysiologiske faktorer som er bestemmende for utholdenhetsprestasjon i ulike aktiviteter
 • Hvilke faktorer som bestemmer kroppens maksimale energiomsetning
 • Mekanismer som ligger til grunn for kroppens effektivitet
 • Hvordan kroppens fysiologiske system påvirkes av ulike former for utholdenhetstrening og hvordan dette påvirker yteevnen i ulike aktiviteter.
 • Konsekvensene av samtidig styrke- og utholdenhetstrening
 • Kostholdsanbefalinger for ulike målgrupper

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppeoppgaver


Forkunnskapskrav

IDR2005 Humanfysiologi

Emne er obligatorisk for

Ba IdrettArbeidskrav

Arbeidskrav: Alle studentene skal i løpet av emnet presentere én relevant internasjonal artikkel før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet. Denne presentasjonen vurderes til bestått eller ikke bestått.


Eksamensform

6 timers skriftlig individuell eksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
Idrettsfysiologi II

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L