Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR1005 Treningsveileder med praksis

Treningsveileder med praksis

Back Tilbake
Kode
IDR1005
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Eirik Grindaker
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal videreutvikle studentens instruktør/veilederkompetanse, særlig rettet mot å arbeide som personlig trener (se forkunnskapskrav). I dette emnet er veiledningsmetodikk sentralt, og herunder er coaching- prinsipper vektlagt stor betydning. Det legges vekt på at studenten får et bevisst forhold til sentrale pedagogiske virkemidler og kommunikasjon i rollen som instruktør/treningsveileder.I løpet av emnet skal studenten gjennomføre to ulike praksisperioder, og dermed få relevant yrkeserfaring


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

  • Innsikt i coachingprinsipper som kommunikasjonsverktøy
  • Kunne gjøre rede for sentral metodikk knyttet til instruktørrollen
  • Kjenne til relevante etiske problemstillinger knyttet til instruktørrollen

Ferdigheter

  • Kan planlegge og gjennomføre tilpasset trening for ulike personer, samt kunne forklare og utføre hensiktsmessig øvelsesteknikk, og overføre dette til utøver 
  • Behersker egnet kommunikasjon i instruktørrollen, herunder evnen til å kunne utvikle og motivere utøver

Undervisnings- og læringsmetode

Praksisarbeid, veiledning, forelesninger, ferdighetstrening, seminar, caseoppgaver og gruppearbeid. Krav om minst 80 % oppmøte i de undervisningstimer som defineres som obligatoriske 

Studenten skal i løpet av emnet gjennomfører to ulike praksisperioder. Praksisperiodene vurderes til godkjent eller ikke godkjent, og begge praksisperiodene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Følgende praksisperioder skal gjennomføres:

  • Praksis på treningssenter (ELIXIA Lillehammer)    
  • Praksis tilsvarende 120 timer eller tre arbeidsuker på en institusjon, idrettsfysiologisk laboratorium, frisklivssentral eller i skoleverket

Forkunnskapskrav

IDR1016 Anatomi og bevegelseslære

Anbefalte forkunnskapskrav:

IDR1014 Aktivitetspedagogikk og trenerrollen, IDR1015 Arbeidsfysiologi og IDR1018 Treningslære

Emne er obligatorisk for

Ba IdrettArbeidskrav

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre arbeidskrav med både teoretisk og praktisk tilnærming. Arbeidskravene vurderes til godkjent eller ikke godkjent, og alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Følgende arbeidskrav skal gjennomføres:

  • Praktisk ferdighetsprøve
  • Personlig trener (PT)-kurs
  • Caseoppgaver

Eksamensform

MappevurderingErstatter
IDR1005 Aktivitetsledelse med praksis

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L