Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR1016/1 Anatomi og bevegelseslære

Anatomi og bevegelseslære

Back Tilbake
Kode
IDR1016/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
aug-des
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Geir Vegge
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler muskel- skjelettsystemets oppbygning og funksjon, samt biomekanikk.


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • Ha grunnleggende kunnskap om muskel- skjelettsystemets oppbygning og funksjon, med særlig fokus på bevegelser
 • Kan beskrive muskelkontraksjonsprosessen og har innsikt i forhold som bestemmer musklers evne til kraftutvikling
 • Kjenner utspring, feste og funksjon for kroppens sentrale muskler
 • Kan vurdere tekniske bevegelsesløsninger i idrett ut fra biomekaniske betraktninger

Ferdighet

 • Kan gjennomføre idrettsfysiologiske tester, samt tolke og bearbeide data
 • Kan lese forskningsartikler og kan anvende relevant informasjon i andre kontekster

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktiske demonstrasjoner, lab.- arbeid, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, studentpresentasjoner.

Emnet består av både teoretiske og praktiske timer. De praktiske timene er obligatoriske.


Emne er obligatorisk for

Års- og bachelor i idrettArbeidskrav
 • Det er krav om minst 80 % oppmøte i fagets praktiske timer
 • Gruppearbeidskrav i idrettsfysiologi
 • Individuelt arbeidskrav om grunnleggende biomekanikk
 • Individuell praktisk prøve om muskelbruk og teknikk i styrketreningsøvelser
 • Gruppearbeidskrav med presentasjon av biomekanisk analyse for en selvvalgt teknikk

Eksamensform

6 timer skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

kalkulator


Erstatter
Anatomi og bevegelseslære (10 sp)

Overlapp

10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L