Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR1018/1 Treningslære

Treningslære

Back Tilbake
Kode
IDR1018/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
jan-mai
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Geir Vegge
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler treningsplanlegging og kroppens respons på ulike typer trening. I tillegg blir generell teori om idrettsskader berørt. Emnet består av både teoretiske og praktiske timer.


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

                                       

Kunnskaper

● Kjenne generelle prinsipper og metoder innen treningsplanlegging

● Ha oversikt over organiske egenskaper som er særlig viktige for prestasjonen i ulike typer idretter

● Kunne beskrive kroppens respons på ulike typer trening og kunne anvende kunnskapen ved planlegging av trening

● Ha oversikt over generelle tiltak for å forebygge og behandle idrettsskader

 

Ferdigheter

● Kunne anvende treningsprinsipper og treningsmetoder ved gjennomføring av trening

● Kunne gjennomføre tester av fysisk prestasjonsutvikling og vurdere testenes validitet

● Ha erfaring med å lese forskningsartikler og kunne anvende relevant informasjon i andre kontekster


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaver, gruppearbeid.
Arbeidskrav

Flere arbeidskrav

Det er krav om minst 80 % oppmøte i fagets praktiske timer


Eksamensform

4 timers skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L