Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Filmhistorie, Norsk filmhistorie og Kunstfilosofi

Filmhistorie, Norsk filmhistorie og Kunstfilosofi

Back Tilbake
Studiepoeng
6
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Filmhistorie gir en innføring i vesentlige trekk i verdens filmhistorie. En særlig innføring i norsk filmhistorie fra de tidlige stumfilmopptak via det nasjonale gjennombruddet rundt 1920 og "Gullalderen" på 1930-tallet, de populære etterkrigsfilmene og nye retninger på 60- og 70-tallet til dagens populære filmmangfold. Gjennom filmeksempler og forelesninger vil studentene få innføring i utviklingen av den norske filmen og bli kjent med sentrale filmregissører fra Breistein og Ibsen til Hamer og Sletaune. Innføringen foretas av filmhistorikere og filmkritikere.

Kunstfilosofi gir en innføring i vesentlige kunstfilosofiske tradisjoner og estetikk. Formålet er å gi studenten en grunnleggende forståelse for eget kunstnerskap og kunstfaglig samhandling.


Læringsutbytte
  • Kunnskap: Studenten får kunnskap om filmhistorie, filmmusikk og kunstfilosofi
  • Ferdigheter: Studenten lærer å ivareta hovedfunksjonen innen eget fagfelt i profesjonell filmproduksjon
  • Generell kompetanse: Studenten får en reflektert holdning til filmens samfunnsmessige betydning.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L