Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > "Penneprøver"

"Penneprøver"

Back Tilbake
Studiepoeng
50
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

"Penneprøver"
Film- og TV-utdanningen er en kunstfaglig utdannelse i filmfortelling. Alle linjer vektlegger historiefortelling. Et sentralt element for alle studenter er at de har felles produksjonsøvelser; såkalte "penneprøver". Dette er øvelser eller oppgaver, som tar utgangspunkt i en rekke begrensninger (lengde på film, tema, bruk av dialog, bruk av musikk, bruk av studio etc.). Ideen er at begrensninger skal utfordre studentenes kreativitet og fantasi samtidig med at håndverket læres. Erfaringen er nemlig at det ikke er noen motsetning mellom å utvikle den enkeltes "kunstnerisk egenart" (den personlige stemmen) og å lære håndverket. Penneprøvene er samtidig velegnet til å lære metoder for samarbeid.


Læringsutbytte
  • Kunnskap: Studentene får kunnskap om begrensningers betydning og kreativitet
  • Ferdigheter: Studentene lærer å anvende opparbeidet innsikt i utøvelsen av egen fagfunksjon.
  • Generell kompetanse: Studentene lærer å arbeide målrettet med eget fagfelt - både selvstendig og i team

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L