Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Filmregi

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Lengde
6 semestre
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hovedlærer regi: Rumle Hammerich
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Regissøren har det overordnete kunstneriske ansvar for en film, og skal gjennomføre filmens uttrykk gjennom tolkning av manuskriptet, bildeutforming, iscenesettelse og etterarbeide. En regissør må kunne samordne og lede de kreative kreftene i en stab, samt ha kunnskaper om finansielle og praktiske produksjonsforutsetninger.

Regilinjens hovedemner er:

  1. Personinstruksjon (40 studiepoeng)
  2. Mis en scene (35 studiepoeng)
  3. Kunstnerisk lederskap (15 studiepoeng)

Alle tre emner introduseres første år og utdypes i mer krevende workshops og produksjonsøvelser i de følgende år.

Personinstruksjon (40 studiepoeng)
Utgangspunktet for emnet er Stanislavskis teorier om skuespillerens rolle og skuespillerens arbeid. Studentene skal lære å bryte opp en handling i mindre enheter, finne vendepunkter, bygge opp til et klimaks, forstå undertekst og omsette et innhold til fysisk handling. Emnet tilbyr ikke bare ulike metoder for arbeid med skuespillere, men studentene må selv ut på golvet for å spille roller, som en forberedelse til å møte/forstå skuespillerens funksjon fra innsiden. Senere avholdes flere workshops i et progressivt forløp der registudentene arbeider med profesjonelle skuespillere. De skal jobbe med en gitt tekst og egne tekster, analysere scener og karakterer, forberede innspilling med skuespillerne, spille inn en pilot, som analyseres for å finne svakheter.

  • Kunnskap: Ha bred kunnskap om og erfaring med skuespillerinstruksjonsmetoder og teknikker, herunder innsikt i skuespillets og skuespillerens psykologi
  • Ferdigheter:Kunne instruere skuespilleren i rollen slik at de bidrar til fortellingens kunstneriske visjon og ambisjon.

Mis en scene (35 studiepoeng)
Mise-en-scene handler om å gestalte et manuskript som film. Hva er filmens virkemidler og hvordan skal de brukes? Undervisningen veksler mellom teoretiske forelesninger/veiledning og praktiske øvelser, der det sentrale er bildeforståelse og bildeuttrykk, altså den visuelle gestaltningen. Senere går studentene gjennom hele prosessen fra idé til ferdig redigert film. Studentene skal arbeide med å bygge konsekvente og handlende karakterer for film og med å skape dramatiske situasjoner med konflikter/kontraster og vendepunkter. Og studentene arbeider med å utforske samspillet mellom filmiske virkemidler som bildebeskjæring, komposisjon, kamerabevegelser, blocking, lys, lyd, musikk etc.

  • Kunnskap: Ha bred kunnskap om og erfaring med handlingsplanets møte med fortellerplanet (mis en scene)
  • Ferdigheter: Kunne fortolke og iscenesette fortellerambisjonen og visjon i et filmmanusskrift.

Kunstnerisk lederskap (15 studiepoeng)
Regissøren er kunstnerisk leder av filmen og arbeidsleder på settet. Han/hun må kunne formidle sitt regikonsept til alle medarbeiderne på teamet gjennom triangelsamarbeid. Undervisningen veksler mellom rollespill, coaching og feedback i form av panel og gruppediskusjoner. Senere avholdes workshops som bearbeider studentenes erfaringer fra de praktiske produksjonsøvelsene. Hvilke samarbeidsproblemer har man hatt og hvordan har man løst dem?

  • Kunnskap: Ha kunnskap om de øvrige fagområder – og har innsikt i regissørens ledende kunstneriske rolle
  • Ferdigheter: Kunne lede et filmteam i prosessen fram mot den ferdige filmen med integritet og identitet.

Læringsutbytte

Det er stort fokus både på å utvikle gode leder- og samarbeidsevner, og begynne arbeidet med å utvikle en egen stil. Studenter som består registudiet skal kunne finne arbeid som regissør i film-, TV- og reklamebransjen. De skal kunne være kreative samarbeidspartnere for produsenter og manuskriptforfattere.

Generell kompetanse:
Gjennom arbeid i team kunne utvikle og forløse personlige filmfortellinger. Som kunstnerisk ansvarlig leder skal studenten kunne forholde seg til yrkesetiske problemstillinger.


Undervisnings- og læringsmetode

Registudiet er basert på både praktisk og teoretisk undervisning, samt en rekke praktiske øvelser som tar for seg temaer som idéutvikling og konsepsjon, visuell fortelling, gestaltning, skuespillerinstruksjon, iscenesettelse, redigering og lydetterarbeid.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, "Penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Registudentene får et stadig økende kunstnerisk ansvar på disse øvelsesproduksjonene, og skal arbeide i alle triangelkonstellasjonene.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L