Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Filmmanus

Filmmanus

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hovedlærer manus: Sveinbjörn Baldvinsson
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Manuskriptforfatteren er ansvarlig for å skape manuskriptet som skal stå som grunnlag for den ferdige filmen. Dramatisk filmfortelling er avhengig av dette dokumentet som skildrer filmens univers, handling og karakterer.

Manuskriptlinjens emner:

  1. Dramaturgi (15 studiepoeng)
  2. Filmfortelling i praksis (55 studiepoeng)
  3. Den personlige historie (20 studiepoeng)

Dramaturgi
Utgangspunkt for emnet er ordets egentlige betydning, nemlig "læren om drama". Det handler om hva en fortelling er, og her særlig den dramatiske fortelling, med historisk henvisning til Aristoteles og teatrets tradisjon og hvordan dette gjør seg gjeldende i den audiovisuelle fortelling. Det progressive forløp består av en gjennomgang av filmfortellingens grunnprinsipper og byggeelementer, ved hjelp av analyser av forskjellige filmer. Kursene følger et bevisst progressivt mønster i forhold til informasjonsmengde og vanskelighetsgrad og det inngår også oppgaver av både analytisk og praktisk art. Hensikten er at manusstudentene oppnår et refleksivt og bevisst forhold til oppbygning av en audiovisuell fortelling, med særlig fokus på spillefilm og TV drama.

Filmfortelling i praksis.
Her handler det om for manusstudentene å overføre sin gradvis voksende kunnskap til praksis i form av å arbeide med å utvikle og skrive filmfortellinger fra første spede opplegg, gjennom å utarbeide fungerende arbeidsdokument som film-outline eller film-treatment, og til sist som et manuskript. Også her er der snakk om et forløp med gradvis større krav til kunnskap om både dramaturgiske og håndverksmessige elementer og oppgavenes rent størrelsesmessige omfang vokser også progressivt gjennom forløpet. Der er snakk om kurs i workshopformat, hvor man både skal forholde seg til eget arbeid, men også ta del i å diskutere og hjelpe med utviklingen av andres prosjekter. Dette blant annet for å oppnå ferdighet i å arbeide med kreativt engasjement for å frembringe andres visjoner utover sine egne. Fokus i forskjellige kurs varierer i form av begrensninger når det gjelder hvor ideene skal komme fra, hvilken genre man arbeider med og til hvilken plattform fortellingen er beregnet.

Den personlige historie
For å kunne engasjere andre som forteller, må man selv være personlig engasjert. Med dette som utgangspunkt handler det her om at manusstudentene lærer at de selv er sitt eget viktigste verktøy og det eneste som kan tilføre en filmfortelling en originalitet og egenart. Man oppnår og øver på disse ferdigheter både gjennom oppgaver som konkret fokuserer på hver enkelt students personlige erfaring og andre hvor man arbeider bevisst med å overføre disse til en fortelling via en metafor. I likhet med de andre emnene kommer Den personlige historie i spill allerede i starten av studiet, men det får stadig større plass utover i forløpet, hvor det progressivt legges større vekt på å utvikle manusstudentens individuelle fortellerstemme.


Læringsutbytte

Ved manuskriptlinjen vektlegges det praktiske fortellertekniske håndverket. Studentene skal beherske de ulike sjangere innen manusarbeid, både når det gjelder film- og tv-produksjoner, og studiet dekker emner som dramaturgi, filmfortelling i praksis og den personlige historie. I studiets første del får studentene grunnleggende dramatisk fortellerkompetanse mens i den andre delen utvikler de en egen stil og uttrykk.

I løpet av studiet skal de utvikle evnen til samarbeid med studentene på regi- og produsentlinjen. Når manuskriptstudentene forlater skolen skal de være klar for et yrkesliv som profesjonell manusforfatter i film- og tv-bransjen, med et allsidig håndverksmessig repertoar og et bevisst forhold til seg selv som manusforfattere. De skal kunne arbeide i forskjellige sjangere, og være gode kreative samarbeidspartnere for regissører og produsenter.

Læringsutbytte:

  Kandidaten har: Kandidaten kan: Kandidaten kan:
Emner: Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse
Dramaturgi Kunnskap om den dramatiske fortellings grunnprinsipper og elementer med hovedvekt på spillefilm og TV serier som formater Utvikle og skrive manuskripter til engasjerende dramatiske fortellinger i forskjellige genrer for film og TV på profesjonelt nivå Arbeide målrettet og selvstendig som manusforfatter
Filmfortelling i praksis Kunnskap om det skrivetekniske og praktiske arbeid og de evige utfordringer som ligger i en manuskriptforfatters arbeid Kan både frembringe egne og andres visjoner i form av engasjerende dramatiske fortellinger Samarbeide kreativt med regissør og produsent om manusutvikling
Den personlige historie Kunnskap om hvordan en forfatter bruker seg selv, sine erfaringer og erindringer, som råstoff til original og engasjerende dramatisk fortellinger Bruke sin individualitet og fantasi for å frembringe unike og engasjerende dramatiske fortellinger Forholde seg reflektert til manuskriptfaget og til yrkesetiske problemstillinger

 


Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, "Penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Manuskriptstudentene skriver samtlige manus til disse øvelsesproduksjonene i triangel 1-samarbeid med regi og produsent.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L