Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Filmlyd

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hovedlæer lyd: Kasper Val Bjerregaard Larsen
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

På en filmproduksjon har lydmesteren ansvar for alle dialog- og lydopptak, mens de i etterarbeidet skaper lydbildet som forsterker og underbygger filmens uttrykk. Lyd gir oss en vesentlig del av opplevelsen vi får fra audiovisuelle medier, og det er lydmesterens jobb å sørge for at regissørens hensikt kommer frem også i denne opplevelsen.

Lydlinjens emner:

  • Lydteknikk – opptaksteknikk – redigering (30 studiepoeng)
  • Akustikk (20 studiepoeng)
  • Lyddesign (40 studiepoeng)

Lydteknikk – opptaksteknikk - redigering
I dette emnet får studentene kunnskap i generell lydteknikk – fra analog lyd og ørets fysiologi til digital lydteknikk. Videre får de kunnskap om og ferdigheter i opptaks-teknisk utrustning. De lærer flerspors opptak, får erfaring med musikkopptak – fra de enkle instrumenter til musikkinnspilling med stort orkester. De får også innsikt i bruk av ProTools redigeringsutstyr og lærer redigeringsrutiner for profesjonell post-produksjon.

Akustik
Studentene får kunnskap om ørets opplevelse av akustiske miljøer. Lydens bevegelser i det fysiske og ikke-fysiske rommet. De lærer å "forstå" det akustiske rommet. De lærer om materialer og materialenes effekt på lyd. Emnet tar også for seg psykoakustikk, klinisk og psykologisk.

Lyddesign
Studentene får kunnskap om lydfilmens historie, sett i et teknisk og kreativt perspektiv. De lærer om lydens fortellerelementer og dramaturgiske redskaper : dialog, lydeffekter og musikk. Studentene får også kunnskaper om og øver ferdigheter i lydens påvirkning av vårt sanseapparat – psykoakustikk i praktisk bruk. Filmmusikk - konvensjoner og begreper. Partiturforståelse. De gjennomgår lyd i sjangerfilmer, dokumentar og reklame.


Læringsutbytte

Gjennom lydutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av profesjonelt lydteknisk utstyr både for opptak og redigering. De skal i tillegg lære å være medskapende – med fokus på lydens kreative funksjon i fortellende film. Utdanningen skal tilføre studentene nødvendig innsikt i lydteknisk teori, filmteori, dramaturgi, fortellerteknikk, akustikk, musikk og generell filmforståelse.

Målsettingen er at studentene etter endt utdanning skal være yrkesmessig forberedt og inneha den best mulige kompetanse for å kunne arbeide med lyd i en profesjonell, audiovisuell sammenheng - i film/TV, i produksjonshus eller som frilans lydmestere.

Studenterne forventes at oppnå følgende læringsutbytte:

  Kunnskap Ferdigheter Generel kompetanse
KANDIDATEN: Kandidaten har: Kandidaten kan: Kandidaten oppnår:
Lydteknikk - kunnskap om lydens virkemåter. Herunder kjennskap til analog og digital lydteknikk - kunnskap om utstyr og dets bruksmodeller for moderne filminnspilling. - benytte utstyr for opptak og etterabeide på et profesjonelt filmsett. - å kunne arbeide målrettet og selvstendig som lydsjef både med opptakslyd og lydetterarbeid på profesjonell filmproduksjon
Akustik - inngående kunnskap om hvordan lyd opptrer i og utenfor det akustiske rommet. - utnytte rommets potensiale for lydopptak og bidra til kunstnerisk utnyttelse av det akustiske og det sykoakustiske rommet. - evne å samarbejde med regissøren og medvirke til at forløse visjoner for filmen
Lyddesign - kunnskap om filmlydens historie samt kunnskap om dramaturgi med henblikk på lyd som fortellerelement. - På en kreativ måte bidra lydmessig til filmfortellingen - Kan forholde seg reflektert og kritisk til yrkesetiske problemstillinger

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges stor vekt på å utvikle den enkeltes evne til idéutvikling og ikke minst til kvalitativt samarbeid med andre fagfunksjoner som regi, manus, foto, klipp, produksjonsdesign og produsent.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, "Penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Lydstudentene deltar i triangel 3-arbeidet med regi og klipp på disse øvelsene, både som lydmestere på sett og som ansvarlig for lydetterarbeidet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L