HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Digital visual design

Skriv ut Skriv ut

Digital visual design

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Effekter har vært et virkemiddel i filmen siden dens spede begynnelse. Men de første 15 år av 2000-tallet har sett en voldsom utvikling i mulighetene filmskapere har for å anvende digitale verktøy både for å skape bilder som ellers ikke hadde vært mulig og for å kombinere tradisjonelle med nyskapende teknikker på innovative måter. Med disse mulighetene har det vokst frem ett behov for en ny kunstnerisk disiplin på filmteamet: den som anvender disse verktøyene og teknikkene for å gi sitt kunstneriske bidrag til filmen.

 

Ofte har denne rollen blitt pålagt en «production VFX supervisor» som kan jobbe side om side med regissør, fotograf, og scenograf for å realisere filmens visuelle verden. Med få unntak har dette vært en funksjon underlagt de tradisjonelle disiplinene, men utviklingen viser et behov for en selvstendig kunstner sidestilt fotografen og scenografen som kan ta et kreativt medansvar for realiseringen av filmfortellingens visuelle uttrykk.

 

En digital visual designer skal ha bredt overblikk over tradisjonelle og digitale teknikker for bildemanipulasjon og skapning. DVDen vil jobbe med regissøren, fotografen, scenografen og produsenten i planleggingsfasen når det besluttes hvilke teknikker gir det beste kreative resultatet for filmen og kan løses innenfor de økonomiske rammer som er. Under opptak kan DVDen ha ansvar for alt fra modeller og miniatyrer, special effects sminke, pyroteknikk, og 2nd unit opptak. I etterarbeid vil DVDen jobbe tett med regissør, klipper og produsent for å bringe sammen opptaksmateriale med digitalt-skapte bilder, og bistå med å lose hele prosjektet til premieren.

 

En digital visual designer må således ha en bred oversikt over fagfelt som modell- og miniatyrbygging, effektsminke, pyroteknikk, bruk av dyr, og stunts i tillegg til å kjenne til både muligheter og begrensninger i digitale teknikker som motion capture, CGI, animasjon, med mer.

 

I tillegg må en DVD kunne forvalte et budsjett og levere et regnskap. En digital visual designer er også fagsjef og kreativ leder for eksperter innenfor de nevnte områder.

Til utviklingen av denne nye linjen har Den norske filmskolen knyttet til seg bl.a., Peter Hjorth, en av Nordens mest erfarne VFX Directors. Denne artikkelen – http://www.fxguide.com/featured/melancholia-when-worlds-collide-beautifully/ – om Hjorths arbeide med Lars von Triers Melancholia illusterer godt arbeidsmetoden for en digital visual designer.Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L