Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Kreativ dokumentarregi

Kreativ dokumentarregi

Back Tilbake
Studiepoeng
180
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dokumentarlinjen har en tydelig profil rettet mot den kreative personlige dokumentaren. Dokumentarregissøren har det overordnede kunstneriske ansvar for en film, og skal gjennomføre filmens uttrykk gjennom tolkning av virkeligheten, bildeutforming, og etterarbeid.

 

Utdannelsens mål er å utvikle den enkelte dokumentarregissør til personlige fotellere, som kan skape opplevelsesrike og innsiktsfulle filmer om virkeligheten. Dokumentarregissøren må få et personlig formspråk som kan føre til nettopp slike unike produksjoner. Dokumentarregissøren skal gjennom studiet få kunnskap om estetikk samt oppnå bred fortellermessig innsikt.

 

Dokumentarregissøren må kunne samordne og lede de kreative kreftene i en stab, samt ha kunnskaper om finansielle og praktiske produksjonsforutsetninger.

Dokumentarstudiet ved Den norske filmskolen er basert på både praktisk og teoretisk undervisning, samt en rekke praktiske øvelser som tar for seg temaer som idéutvikling og konsepsjon, visuell fortelling, redigering og lydetterarbeide.

Det er stort fokus både på å utvikle gode leder- og samarbeidsevner, og arbeidet med å utvikle en egen stil.

 

Studenter som består dokumentarstudiet skal kunne finne arbeide som regissør i film- og TV- bransjen. De skal kunne være kreative samarbeidspartnere for produsenter og medarbeidere.

Gjennom studiet deltar dokumentarregissøren i fellesundervisning i filmfortelling, dramaturgi, og filmhistorie. Dessuten i fellesproduksjoner, "penneprøver", hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner.

Dokumentarlinjens emner:

  1. Virkelighetsfortolkning og etikk
  2. Directing documentary og estetikk
  3. Kunstnerisk lederskap


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L