Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > Spesialiseringsår - bachelor i kulturprosjektledelse

Spesialiseringsår - bachelor i kulturprosjektledelse
Back Tilbake
Studiepoeng
60
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I andre studieår velger du en spesialisering - enten ved Høgskolen i Lillehammer eller ved en annen utdanningsinstitusjon. Hvis du ønsker å jobbe med andre kulturområder enn de som Høgskolen i Lillehammer dekker (for eksempel musikk, litteratur eller teater) vil lærerne hjelpe deg med å sette sammen et studieopplegg som involverer andre læresteder. (se under)

Ved Høgskolen i Lillehammer kan du velge mellom to spesialiseringer:

A) Kulturprosjektledelse - med spesialisering i fjernsyn:
Du kan velge fire emner innen Videoproduksjon, Dokumentar, Fjernsynsgenre og et praktisk fjernsynsprosjekt (praksis/prosjekt) der du f.eks. jobber med studentene på fjernsynsutdanningen.

3. semester: Videoproduksjon (15 sp), Dokumentar (15 sp)

4. semester: Praksis/prosjekt (15 sp), Fjernsynsprosjekt (15 sp)

B) Kulturprosjektledelse - med spesialisering i billedkunst:
Du kan velge fire emner innen kunsthistorie (Introduksjon til kunsthistorie, Moderne design, Maleriets historie, Moderne kunst) og et praktisk formidlingsprosjekt (Praksis/prosjekt).

3. semester: Introduksjon til kunsthistorie (15 sp), Moderne design (15 sp)

4. semester: Praksis/prosjekt (15 sp), Moderne kunst (15 sp)

C) Kulturprosjektledelse med spesialisering i kulturområder (feks. musikk, litteratur eller teater)
Hvis du ønsker å jobbe med andre kulturområder enn de som høgskolen dekker (f. eks. musikk, litteratur eller teater) vil lærerne hjelpe deg med å sette sammen et studieopplegg som involverer andre læresteder. Vi har f.eks. kontakt med Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og NTNU i Trondheim om fordyping i musikk eller teater. Ta gjerne kontakt med studieleder Roel Puijk for mer informasjon.

Læringsmål

Se under hvert emne

Undervisnings- og læringsmetode

Se under hvert emne

Forkunnskaper

1. år Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav

Se under hvert emne

Eksamensform

Se under hvert emne

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L