Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 3FJPROS Praksisprosjekt - spesialisering fjernsyn

Praksisprosjekt - spesialisering fjernsyn
Back Tilbake
Kode
3FJPROS
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette er en praktisk modul hvor studentene har ansvar for et praktisk delprosjekt. Studentene blir koblet på konkrete fjernsynsprosjekter - enten ved HiL eller ved samarbeidsinstitusjoner. Det gjøres individuelle avtaler om hva slags deloppgaver studentene skal gjennomføre.

Læringsmål

Studentene skal:

  • Ha innsikt i fjernsynets måte å arbeide på.
  • Utføre spesielle oppgaver knyttet til fjernsynsprosjekteter
  • Kunne reflektere over sin egen innsats i gjennomføringen av et fjernsynsprosjekt
Undervisnings- og læringsmetode

I starten av semesteret arrangeres det et to dagers seminar hvor studentene får innføring i produksjonsprosessen i fjernsynet. Videre følger studentene fjernsynsprosjektets møter, opptak, veiledninger, evalueringer osv. Individuell veiledning med studentene i forbindelse med praksisperioden - maks. 4 timer pr. student

Forkunnskaper

60 studiepoeng Bachelor i kulturprosjektledelse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Studenter på Bachelor i Kulturprosjektledelse - spesialisering fjernsyn.


Arbeidskrav

 

Eksamensform

Studentene skal dokumentere prosjektet og sin egen innsats gjennom:

  • Gjennomføringsrapport
  • Refleksjon om egeninnsats
  • Eventuelt annet materiale
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L