Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > SPM1001/1 Sport management seminar

Sport management seminar

Back Tilbake
Kode
SPM1001/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kristian Brenden
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal øke studentenes kompetanse i sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger i Sport management. Temaene vil dreie seg om problemstillinger knyttet idrettspolitikk, idrettsorganisasjoner, klubbledelse og arrangementsledelse. 


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

- Kunnskap i aktuelle problemstillinger innen idrettspolitikk

- Kunnskap i aktuelle problemstillinger innen klubbledelse

- Kunnskap i aktuelle problemstillinger innen arrangementsledelse

Ferdigheter

Studenten har

- Evne til kritisk refleksjon rundt aktuelle problemstillinger innen sport management

- Evne til å diskutere og vurdere verdier og prinsipper innen styring og ledelse i idrettsrelaterte virksomheter

 

Generell kompetanse

- Kandidaten har kunnskaper og ferdigheter til å vurdere, reflektere og diskutere aktuelle problemstillinger i Sport management


Undervisnings- og læringsmetode

Studieemnet vil bestå seminarer med aktive bidrag fra studenter, samt interne og eksterne kompetansepersoner fra Sport management -feltet
Arbeidskrav

Emnet har flere arbeidskrav, som består av seminarinnlegg og innleveringer. 


Eksamensform

Trolig mappeeksamen (er til vurdering)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L