Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1BV04 Emne 7. Bacheloroppgave

Emne 7. Bacheloroppgave
Back Tilbake
Kode
1BV04
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Siri Gabrielsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faglig fordypning i perspektiver og problemstillinger som er relevante for yrkesutøvelsen.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet starter med metodeundervisning. Det gis veiledning underveis.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

 

Eksamensform

Individuell avsluttende eksamen som består av:

Utarbeiding av en skriftlig, individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt faglig relevant emne som forsvares muntlig.

Erstatter
Tidligere emne omtalt som "Emne 7. Barnevernfaglig fordypning"
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L