HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEK1001/1 Grunnleggende TV-teknikk

Skriv ut Skriv ut

Grunnleggende TV-teknikk

Back Tilbake
Kode
TEK1001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester (2o uker)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Rudi Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende teorier, teknikker, prosesser og arbeidsmåter i TV. Sammen med studenter på de andre linjene gjennomfører studentene på TV-teknikk praktiske øvelser i én, og flerkameraproduksjon innen flere sjangre. Gjennom praktisk arbeid og refleksjon over teori og egne erfaringer lærer studentene grunnleggende produksjonsteknikk, og hvordan ulike produksjonstyper kan utvikles, planlegges og gjennomføres. Studentene får innføring i dramaturgi og audiovisuell fortellerteknikk (foto, lyd, klipp), og utvikler rolleforståelse gjennom utprøving av ulike fagfunksjoner. I tillegg inneholder emnet gjennomgang av grunnleggende temaer og begreper innen TVhistorie, TV som industri, publikum, marked, juss og økonomi. Den største delen av dette emnet er felles for alle studenter på BA1. For studentene på TVteknikk er det i tillegg fordypningstemaer innen;

 • Foto
 • Lyd
 • Klipp
 • Teknisk utstyr for én og flerkameraproduksjon
 • Programvare for én og flerkameraproduksjon

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har grunnleggende kunnskap om de ulike tekniske rollene, samt prosesser, verktøy og metoder innen TV-produksjon
 • Har grunnleggende innsikt i og forståelse av hvordan mediene er strukturert og hvilken rolle de har i samfunnet
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • Kan anvende faglig kunnskap og grunnleggende teoretisk forståelse til å treffe begrunnede valg i produksjonsprosesser
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Har innsikt i relevante fagog yrkesetiske problemstillinger
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Undervisnings- og læringsmetode

● Forelesninger

● Praktiske øvelser

● Seminar/Workshop

● LMS/Elæring
Arbeidskrav

● Aktiv deltakelse i undervisning, øvelser og produksjoner.

● Dokumentere arbeidskravene etter nærmere anvisninger og samle dem i en digital mappe.


Eksamensform

● Mappevurdering av gjennomførte produksjoner og øvelser.

● Individuelt refleksjonsnotat relatert til mappen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L