Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > Pensum PU1

Pensum PU1
Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Knut Brostrup Müller
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Pensumliste for Personalutvikling og ledelse 1


Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Studiet består av 5 moduler, hver på 6 studiepoeng:

 

Modul 1: Organisasjon og ledelse – 6 studiepoeng:

Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget 2. utgave. 2002. Hele boka er pensum med unntak av kapittel 10 og 11.

Knut Brostrup Müller: En helhetlig modell for analyse av organisasjoner basert på situasjonsteori.Om situasjonsbetinget organisasjonstenkning og situasjonsbestemt ledelse. Høgskolen i Lillehammer, 2003.

Knut Brostrup Müller:Om bruk av fortolkningsrammer i studiet av organisasjon og ledelse. Høgskolen i Lillehammer, 2006

Knut Brostrup Müller: Service Management – noen sentrale trekk ved teorier om organisering og ledelse av servicevirksomheter. Høgskolen i Lillehammer, 2006

 

Modul 2: Arbeidspsykologi – 6 studiepoeng:

Willy Haukedal: Arbeids- og lederpsykologi. Cappelen Akademiske Forlag, 7. utgave 2005.

 

Modul 3: Arbeidsrett – 6 studiepoeng:

Nils H. Storeng, Tom H. Beck og Arve Due Lund:Arbeidslivets spilleregler, Universitetsforlaget 2006 Del I Innledning (hele), Del II Det individuelle arbeidsforholdet (kapitlene 4-17), Del III Endringer og opphør av arbeidsforhold (kapitlene 20-30), Del IV Arbeidstakernes medbestemmelsesrett (hele), Del V Kollektiv arbeidsrett (hele)

Obs! Del VI Forhandlingsteknikk er ikke pensum.

 

Modul 4: Personalledelse – 6 studiepoeng:

Odd Nordhaug: LRM - Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse. Universitetsforlaget, 3. utgave 2002.

Astrid M. Richardsen: Kapittel 12 Kvinner og ledelse i Norge i boka Øyvind L. Martinsen (red): Perspektiv på ledelse, Gyldendal Akademisk, 2004.

Rigmor E. Grimsø: Kapittel 6 Mot økt etnisk mangfold i arbeidslivet, kapittel 21 Avvikling av arbeidsforhold – konsekvenser for individ, organisasjon og samfunn, og Kapittel 22 Alternative strategivalg ved personalreduksjoner i boka til

Rigmor E. Grimsø: Personaladministrasjon. Teori og praksis. Gyldendal Akademisk, 4. utgave 2005.

Einar Marnburg: Kapittel 8 Etikk og verdivalg i arbeidslivet i boka til Ståle Einarsen og Anders Skogstad (red) Den dyktige medarbeider, Fagbokforlaget 2005.

 

Modul 5: Personal og organisasjonsutvikling – 6 studiepoeng:

Frode Hübertz Haaland og Frode Dale: På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse, Gyldendal 2005.

Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik: Kapittel 10 Læring i organisasjoner og kapittel 11 Endring i organisasjoner i boka Hvordan organisasjoner fungerer – Innføring i organisasjon og ledelse

Børre Nylehn: Omstillingsprosesser, kapittel 10 i boka Organisasjonsteori – kritiske analyser og refleksjoner, Kolle forlag 1997.

Dag Ingvar Jacobsen: Motstand mot forandring – eller 10 gode grunner til at du ikke klarer å endre en organisasjon. Magma nr. 1/1998, Fagbokforlaget 1998.

Knut Brostrup Müller: Organisasjonsutvikling (OU) som metode i endringsarbeid. Høgskolen i Lillehammer, 2005.Fagbøkene fås kjøpt i fagbokhandelen Mjøsbok på HIL.

Det er utarbeidet en artikkelsamling med artikler i tilknytning til modul 4 Personalledelse og modul 5 Personal- og organisasjonsutvikling.

Denne artikkelsamlingen fås kjøpt på Høgskolens hustrykkeri – Storkopi.

De fire faglige notatene av Førsteamanuensis Knut Brostrup Müller fås også

Kjøpt på Høgskolen hustrykkeri – Storkopi.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L