Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > RLS1006 Practical course within the tourism and leisure sector

Practical course within the tourism and leisure sector
Back Tilbake
Kode
RLS1006
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Engelsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

En introduksjon til turisme og reiseliv i Norge gjennom opparbeidelse av yrkeserfaring kombinert med relaterte forelesninger.

A combination of work experience and related lectures.

Læringsmål

Praksisperioden skal gi studentene en mulighet til å anvende sin kunnskap ved en norsk reiselivsbedrift. Oppgavene vil være betinget av studentens faglige forutsetninger og bedriftens konkrete behov. Dette kan gå på arbeidsfelt som analyse av marked, utvikling av vertskapsrollen, gjennomgang av strategi, utvikling av forbedringsområder, men kan og være knyttet til produksjon og driften av servicetjenester. Studentene skal utfordres til faglig og etisk refleksjon og lære å anvende det de har lært tidligere i studiet i konkret og direkte samhandling med eiere og ansatte. Den eksterne praksisen skal foregå innen virksomhetsområder som er relevante for reiselivsstudenter der studentene skal inngå som aktiv deltaker i praksisfellesskap med erfarne yrkesutøvere og under kyndig veiledning.

Undervisnings- og læringsmetode

Veiledning og seminar

Emne er valgbart for
Utvekslingsstudenter som skal ta ett semester ved HiL.
Arbeidskrav

Praksis må være godkjent før en kan gå opp til eksamen

Eksamensform
  • Individuelt skriftlig: lærekontrakt og et refleksjonsnotat på ca. 4000 ord.
  • Individuelt muntlig framlegg.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L