Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > NOR3001/1 Norsk kommunesektor og EU/EØS

Norsk kommunesektor og EU/EØS

Back Tilbake
Kode
NOR3001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Lengde
okt '16 - mars '17
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Aksel Hagen
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Norsk kommunesektor blir i stor grad berørt av samarbeidet i EU og EØS. Europautredningen, som ble lagt fram i 2012, viser at kommunesektoren drar nytte av EØS-avtalen, men må også bære en stor del av byrdene med å gjennomføre og etterleve reglene. EU/EØS påvirker alle de ulike rollene til kommuner og fylkeskommuner.

Med planlagt oppstart i oktober 2016, tilbys kommuner og fylkeskommuner et oppdatert kompetanseprogram om norsk kommunesektor og EU og EØS.  Programmet, som har både folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner som målgruppe, vil gi grunnleggende kunnskaper om EU/EØS, og som vil gjøre deltakerne godt rustet til å jobbe med EØS-relaterte saker i egen virksomhet.

Programmet tilbys av KS Agenda, i samarbeid med KS. Høgskolen i Lillehammer er en viktig samarbeidspartner i utviklingen av programmet. For deltakere som ønsker det er det mulig å ta eksamen med 15 studiepoeng som kan brukes som ledd i masterutdanning.

De tre samlingene er planlagt slik:

  • Uke 43 2016 - Lillehammer
  • Uke 49 2016 – Brussel
  • Uke 6 2017 – Oslo

Læringsutbytte

Ved fullført studie er det et mål at studentene skal:

  • kjenne til EUs utviklingshistorie og forstå integrasjonsprosessen som ligger til grunn for EU
  • forstå hvordan EU/EØS legger føringer for kommunal politikk og forvaltning og kjenne til handlingsrom og begrensninger som dette gir
  • ha kunnskap om hvordan EØS-regelverket blir implementert i norsk regelverk og praksis, samt ha innsikt i EØS-avtalens funksjon i en flernivåforståelse av politikkutformingen i kommunal og fylkeskommunal forvaltning
  • kjenne de ulike EU og EFTA-institusjonenes funksjon og forstå relasjonene mellom dem
Arbeidskrav

To arbeidskrav


Eksamensform

I tillegg til nevnte arbeidskrav, omfatter eksamen et individuelt skriftlig arbeid over oppgitt tema i form av et essay.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L