Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > KOM1003 Pensum - Kommunikasjonsrådgiving

Pensum - Kommunikasjonsrådgiving
Back Tilbake
Kode
KOM1003
Studiepoeng
60
Heltid/deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Studieleder Trine Løvold Syversen
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensumliste Kommunikasjonsrådgivningsstudiet 2006/2007 ca 25 stud.

Cappelen, A. (2006): Bruk pressen! Infokus, Oslo (bok som kommer høst 2006).

Coombs, W.T. (1999): Ongoing crises communication. Planning, managing and responding. Thousand Oaks, California Sage Publications.

Erlien, B. (2003): Intern kommunikasjon. 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo.

Halvorsen, K. (2003): Å forske på samfunnet: en innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Cappelen Ak., Oslo.

Helgesen, T. (2004): Markedskommunikasjon. Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning. Cappelen Ak., Oslo.

Larsen, R.P. (1998): Teamutvikling; teambygging og teamarbeid. Cappelen Ak., Oslo.

Von der Lippe, B. (2006): Medier, politikk og samfunn. Cappelen Ak., Oslo.

Wadel, C. (1999): Kommunikasjon - et mangfoldig samspill. Seek as, Flekkefjord.

I tillegg kommer et kompendium med utvalgte artikler. Denne kjøpes på Storkopi ved HIL i ved neste samling.

Artikkkelstoff som deles ut på forelesning er også pensum.

(Med forbehold om mindre endringer)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L