Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > ØKA1015/1 Informasjonsbehandling

Informasjonsbehandling

Back Tilbake
Kode
ØKA1015/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Henning Bueie
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Siden faget skal være et støttefag i et økonomisk studium settes hovedfokus på bruk av regneark. Formålet med emnet er å gi en forståelse for informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger innenfor økonomiske og administrative anvendelser. Emnet skal også bidra til at kandidaten tar IT i bruk i sitt studiearbeid og i samband med obligatoriske innleveringer på studiet.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 • Grunnleggende formler
 • Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
 • Oppslagsformler
 • Diagrammer
 • Sortering, filtrering og Pivot
 • Modellbygging
 • Add-ins
 • Integrering
 • Enkel makro-programmering

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beherske grunnleggende standardfunksjoner i regneark
 • Kjenne de viktigste kildene til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Håndtere de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
 • Bruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
 • Utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
 • Beherske sorterings- og filtreringsteknikker inklusive pivot-tabeller
 • Bruke enkle «tillegg» som analyse og problemløser
 • Integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
 • Beherske enkel makroprogrammering i regneark

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Se hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av dataverktøy med spesiell vekt på regneark

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i Word og Powerpoint.

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kommer...


Erstatter
ØKA1007 Studieforberedende kurs for økonomer (10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L