Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > TEKP2002/1 Postproduksjon 2

Postproduksjon 2

Back Tilbake
Kode
TEKP2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet omhandler mastring og leveranse, og har et særlig fokus på lydbearbeiding for én- og flerkameraproduksjoner. Etterarbeidsplanlegging del 2 og mer komplekse etterarbeidsprosesser for lyd og bilde er deler av dette emnet. 


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • Har brede produksjonstekniske kunnskaper om funksjoner i enkamera- og flerkamerproduksjoner innenfor fagfeltet postprodukson.
  • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
  • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Ferdigheter

Studenten...

  • Har viderekommende ferdigheter i utøvelse av relevante fagfunksjoner innen postproduksjon.
  • Behersker en bredde av faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten...

  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
  • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser/produksjoner under veiledning, felles evaluering.
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver.


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av 2-3 produksjoner med tilhørende skriftlig refleksjon og felles obligatorisk evaluering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L