Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > TEKP2003/1 Postproduksjon 3

Postproduksjon 3

Back Tilbake
Kode
TEKP2003/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet får studentene undervisning i komposittering, og avanserte effekter, tracking av effekter og digital lyssetting. I tillegg får de innføring i interaktivitet og «nye medier» som webløsninger for interaktiv video og lyd. Lyd og bildebehandling for spilldesign  inngår i dette emnet.

Det legges gradvis større vekt på at studentens kreative anvendelse av det tekniske utstyret.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • Har avanserte produksjonstekniske kunnskaper om funksjoner i enkamera- og flerkamerproduksjoner innenfor fagfeltet postprodukson.
  • Har inngående kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
  • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Ferdigheter

Studenten...

  • Har ferdigheter i utøvelse av fagfunksjoner innen postproduksjon på et tilnærmet profesjonelt nivå.
  • Behersker alle relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten...

  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
  • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser/produksjoner under veiledning, felles evaluering.
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver.


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av 2-3 produksjoner med tilhørende skriftlig refleksjon og felles obligatorisk evaluering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L