Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > TEKP2004/1 Postproduksjon 4

Postproduksjon 4

Back Tilbake
Kode
TEKP2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet skal studentene på postproduksjons-studiet videreføre sin audiovisuelle og produksjonstekniske kompetanse inn i en profesjonell kontekst gjennom en praksisperiode.  Studentene skal samle all sin kunnskap, ferdigheter og kompetanse inn i forarbeid og gjennomføring av sin bacheloreksamen som består av en praktisk produksjon hvor de skal stå for utvikling, planlegging og gjennomføring av en produksjon som holder kringkastingskvalitet.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • Har relevant dybdekunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet postproduksjon.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten...

 • Behersker avanserte faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Kan anvende faglig kunnskap og erfaringer til å treffe reflekterte og begrunnede valg i utførelsen av sine arbeidsoppgaver.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser faglige problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten...

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom ny kunnskap korrigere sitt arbeid og bidra til utvikling av fagfeltet.

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk arbeid, veiledning, workshops, screening/ evalueringer.
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning og praksis medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver.


Eksamensform
 • Innlevering av ferdig produksjon med tilhørende dokumentasjon iht. TVF standard for leveranse til arkiv/editshare.
 • Felles obligatorisk evaluering av eksamensproduksjon.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L