Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > TVLED2004/1 Prosjektledelse for TV-redaksjonelt arbeid

Prosjektledelse for TV-redaksjonelt arbeid

Back Tilbake
Kode
TVLED2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle sin evne til å planlegge større og mindre TV-produksjoner fra idéutvikling til sendeklart program.  Hovedfokus vil ligge på utarbeidelse av og gjennomføring av planer.

Emnet består av følgende kurs:

  • Ledelse av kreative prosesser 2
  • Fortellerteknikk 2
  • TV-business 2
  • Bransjelære 2

De siste 6-8 ukene av semesteret skal studentene ha praksis i bransjen.  Studenten er selv ansvarlig for å skaffe seg praksisplass, men skolen er behjelpelig i prosessen. 


Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har kunnskap om redaksjonsledelse og ledelse av kreative prosesser
  • Studenten har kunnskap om ulike sjangre, formater og virkemidler som benyttes i faktaproduksjon
  • Studenten har kunnskap om de ulike aktørene i norsk TV-bransje. 

Ferdigheter

  • Studenten kan anvende faglig kunnskap til å planlegge og gjennomføre en kompleks TV-produksjon.
  • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 

Generell kompetanse

  • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops og praktiske øvelser under tett veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

● 14 dagers hjemmeeksamen, 10-15 sider, som består av;

○ praksisrapport

○ refleksjonsnotat om egen praksis 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L