Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TVLED2007/1 Produksjonsledelse for TV - Bachelorprosjekt

Produksjonsledelse for TV - Bachelorprosjekt

Back Tilbake
Kode
TVLED2007/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet skal studenten få erfaring med å planlegge større TV-produksjoner fra idéutvikling til ferdig distribuert og markedsført program.


Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om norsk og internasjonal TV-bransje.
 • Studenten har kunnskap om målgrupper og publikumsorientering. 

Ferdigheter

 • Studenten kan praktisk lede en større TV-produksjon
 • Studenten kan planlegge og lede produksjoner og prosjekt som strekker seg over tid og i ulikt omfang, selvstendig og i   team
 • Studenten kan anvende sin kunnskap om norsk og internasjonal TV i sitt fagområde
 • Studenten kan anvende sin kunnskap om TV- bransjen og markedet og kan gjennom dette skape en bærekraftig tilværelse som frilanser.

Generell kompetanse

 • Studenten kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt arbeid.
 • Studenten kan anvende ledelsesteorier og metoder i sitt fagområde, og har innsikt i relevante etiske problemstillinger.
 • Studenten kan dele synspunkt og erfaringer om mediets rolle og funksjon med profesjonelle programskapere.
 • Studenten kan etablere seg som en aktiv, engasjert og faglig reflektert fagperson.
 • Studenten kjenner sine oppgaver og ansvar i samarbeidsrelasjoner mellom produksjonsenhet, distributører og TV-kanaler.
 • Studenten kjenner finansieringsmodeller og   prosesser i TV-produksjon, og kan pitche prosjekt for innsalg, alene eller som del av et team.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktisk arbeid, veiledning, workshops, screening/ evalueringer. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Studenten kan velge mellom en ren teoretisk BA-oppgave, en teoretisk praktisk oppgave med samme sideantall eller en praktisk oppgave hvor studenten har en lederstilling i en produksjon og skriver en produksjonsrapport og en refleksjon over eget virke i denne produksjonen.  Omfang: 25-30 sider + vedlegg 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L