HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TVLED2006/1 Prosjektledelse for TV - finansiering og kommersialisering

Skriv ut Skriv ut

Prosjektledelse for TV - finansiering og kommersialisering

Back Tilbake
Kode
TVLED2006/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet skal studenten få erfaring med å planlegge større TV-produksjoner fra idéutvikling til sendeklart program. Hovedfokus vil ligge på finansiering og kommersialisering av TV-konsepter. 

Emnet består av følgende temaer/kurs:

  • Ledelse og finansiering
  • TV-business
  • Bransjelære 

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har kunnskap om TV-mediets egenart og ulike mediepolitiske roller i samfunnet.
  • Studenten har kunnskap om aktuelle prosjektstyringsverktøy og -metoder. 

Ferdigheter

  • Studenten kan lede en TV-produksjon med særlig vekt på finansiering og kommersialisering.
  • Studenten kan lede en prosjektstab med god bruk av relevante verktøy og metoder. 

Generell kompetanse

  • Studenten kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt arbeid. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktisk arbeid, veiledning, workshops, screening/ evalueringer. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

14 dagers hjemmeeksamen, 10-15 sider, hvor studenten beskriver utvikling og gjennomføring av et større TV-prosjekt som studenten selv har vært med på å utvikle og gjennomføre. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L