Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TVLED2002/1 Prosjektledelse for TV – planlegging og idéutvikling

Prosjektledelse for TV – planlegging og idéutvikling

Back Tilbake
Kode
TVLED2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ola Dahl
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på emnet “Grunnleggende TV­ledelse”.

Gjennom emnet skal studenten utvikle sin evne til å planlegge større og mindre TV­produksjoner fra idéutvikling til sendeklart program.  Hovedfokus vil ligge på redaksjonsledelse og ledelse av kreative prosesser.

Emnet består av følgende temaer/kurs:

  • Ledelse av kreative prosesser
  • Fortellerteknikk II
  • TV­business II
  • Bransjelære II 

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten skal ha kunnskap om redaksjonsledelse og ledelse av kreative prosesser.
  • Studenten skal ha god kunnskap om bruk av sosiale medier. 

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre en TV­produksjon av middels karakter.
  • Studenten skal kunne formidle idéen til TV­produksjonen gjennom en muntlig og skriftlig presentasjon – såkalt pitch. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser og produksjoner under tett veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Utvikle en idé som skal presenteres muntlig og skriftlig på 5­7 minutter – en såkalt pitch 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L