Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGF2004/1 Sammensatt flerkameraregi

Sammensatt flerkameraregi

Back Tilbake
Kode
REGF2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Andreas Archer Dreyer
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet skal flerkameraregistudentene videreføre sin audiovisuelle og produksjonstekniske kompetanse inn i en profesjonell kontekst gjennom praksisperiode.  Studentene skal samle all sin kunnskap, ferdigheter og kompetanse inn i et forarbeid og gjennomføring av sin bacheloreksamen som består av en praktisk produksjon hvor de skal stå for utvikling, planlegging og gjennomføring av en produksjon som holder kringkastingskvalitet.

Emnet består av følgende temaer/kurs 

●      Praksis

●      Forarbeid til praktisk eksamen 

●      Gjennomføring av praktisk eksamen 

●      Ferdigstilling, komplett leveranse og evaluering av praktisk eksamen 


Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet flerkameraregi.
 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde.
 • Studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter

 • Studenten behersker alle relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og erfaringer til å treffe reflekterte og begrunnede valg i utførelsen av sine arbeidsoppgaver
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser faglige problemstillinger. 

Generell kompetanse

 • Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Studenten skal kunne sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom ny kunnskap korrigere sitt arbeid og bidra til utvikling av fagfeltet. 

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk arbeid, veiledning, workshops, screening/ evalueringer. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning og praksis medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver.


Eksamensform
 • Innlevering av ferdig produksjon med tilhørende dokumentasjon iht. TVF standard for leveranse til arkiv/editshare.
 • Mappeevaluering av eksamensproduksjon.           
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L