HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGF2002/1 Virkelighetsfortellinger for flerkameraregissører

Skriv ut Skriv ut

Virkelighetsfortellinger for flerkameraregissører

Back Tilbake
Kode
REGF2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Andreas Dreyer
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet lærer registudenten forskjellige former for kontroll i ulike fremstillinger av virkeligheten og hvordan dette preger genre og format innen TV. I emnet utvikler også studenten et bevisst forhold til sin samfunnsrolle og rolle som forteller i ulike programtyper og formater, med fokus på fortellerstandpunkt og fortellerstemmer. I emnet videreutvikles flerkameraproduksjon som arbeidsmetode. Studentene får erfaring med å være en del av en større redaksjon, og utøve ulike sammensatte arbeidsoppgaver innen både innholdsproduksjon og komplekse produksjonsprosesser. I emnet får studentene også innsikt i metoder for arbeid med samfunnskritiske tema i programproduksjon. I tillegg videreutvikles temaet musikkproduksjon til å dekke flere sjangre. Regissørens metoder for tilnærming til virkeligheten og hvordan virkeligheten fremstilles, preger både innholdet, produksjonens form og struktur.

Emnet består av følgende kurs/tema:

 • Fortellerteknikk (Dramaturgi og fortellerposisjoner)        
 • Videreføring av bilderegi - debatt/samtaleproduksjon
 • Planarbeid regi
 • Struktur og klippeteknikk
 • Research
 • Konfliktlære og arbeidsmetode
 • Etikk
 • Intervjuteknikk
 • Kompleks arbeidsflyt – parallelle produksjonsprosesser 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om fortellerstandpunkt og fortellerstemmer i ulike sjangre og format.
 • Studenten kjenner til ulike former for regigrep og tilnærminger til virkelighetsfortellinger i ulike format og sjangre.
 • Studenten har kunnskap om hva formatene debatt- og talkhow inneholder, med særlig vekt på konflikt og vesentlighet.
 • Studenten har kunnskap om vanlige begreper, metoder og regifaglige virkemidler innen temabasert samtaleprogram.
 • Studenten har kunnskap om elementære research-metoder og -teknikker.
 • Studenten har kunnskap om etikk.
 • Studentene kjenner til  fortellertekniske formgrep i form av scenografi, lys, lyd, musikk og kamerabevegelser i den type produksjoner som gjennomføres i emnet. 

Ferdigheter

 • Studenten kan skrive manuskript og kameragang for flerkamerabaserte produksjoner som f.eks.;  debatt- og talkshow, gameshow og reality av inntil 20 minutters lengde.
 • Studenten behersker sosialpsykologiske teknikker i tilnærmingen til de miljøene som skal avdekkes/beskrives i produksjonen.
 • Studenten kan anvende ulike former for intervjuteknikk i ulike format.
 • Studenten kan anvende ulike fortellerstandpunkt og fortellerstemmer i audiovisuell historiefortelling. 
 • Studenten kan strukturere og organisere programinnhold med ulike dramaturgiske modeller, helhetlig og i episoder.
 • Studenten kan ta avgjørende og raske beslutninger når virkeligheten endrer seg i produksjonsprosessen.
 • Kan planlegge ulike deler av regiarbeidet i sammensatte produksjoner med store team.
 • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse

 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, samt etablere og utvikle gode samarbeidsrelasjoner med hele teamet bak produksjonen.
 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og  anvende sine sosiale- og lederskapsevner i utøvelsen av egen regirolle.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, veiledning, workshops, screening, praktisk arbeid med tett veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Godkjente praktiske og teoretiske prøver.


Eksamensform

Eksamen er en hjemmeeksamen i form av mappevurdering av produksjonene i emnet.

Til eksamen leveres skriftlig:

 • Manus 
 • Produksjonsrapport
 • Refleksjonsnotat over eget arbeid
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L