Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGE2004/1 Virkelighetsfortellinger for énkameraregissører 2

Virkelighetsfortellinger for énkameraregissører 2

Back Tilbake
Kode
REGE2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Erling Borgen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet legges det vekt på énkameraregissørens rolle i, og samarbeid med, en større redaksjon som ledes av studentene fra TV-ledelse. Basert på de samfunnskritiske dokumentarfilmene fra 4. semester, skal det på tvers av studieretningene utvikles og produseres et debattprogram med flerkameraproduksjon som hovedarbeidsmåte. Til debattprogrammet skal énkameraregissørene produsere spissede utdrag fra sine samfunnskritiske dokumentarer. Disse utdragene, eventuelt inkludert nye opptak, skal inngå i debattprogrammet og stimulere til debattens fremdrift. Énkameraregissørene skal i samarbeid med redaksjonen jobbe med å spre sine dokumentarer og eventuelle videreutviklinger av disse på en målrettet og innovativ måte. Emnet gir énkameraregissørene viktige kunnskaper og ferdigheter innen praktisk arbeid i en større redaksjonell sammenheng. Emnet vil også gi énkameraregissørene kunnskap om innovasjon og hvordan ferdige produksjoner kan leve videre og spres på nye plattformer. 

Emnet består av følgende kurs/tema 

 • Etikk
 • Research
 • Intervjuteknikk
 • Redaksjonelt utviklingsarbeid
 • Klippeteknikk og dramaturgi i klipp
 • Trailerproduksjon og versjonering
 • Distribusjon på digitale plattformer 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har et bevisst forhold til fortellerstandpunkt og fortellerstemmer i ulike sjangre og format.
 • Studenten kjenner til ulike former for regigrep og tilnærminger til virkelighetsfortellinger i ulike format og sjangre.
 • Studenten har kunnskap om hvordan ferdige produksjoner kan videreutvikles, eventuelt forkortes og brukes i annen redaksjonell sammenheng.
 • Studenten har bred kunnskap om researchmetoder og -teknikker.
 • Studenten har god innsikt i etiske problemstillinger. 

Ferdigheter

 • Studenten kan forkorte, versjonere og spisse egne og andres produksjoner.
 • Studenten kan samarbeide godt i en redaksjon bestående av ulike fagpersoner.
 • Studenten kan strukturere og organisere programinnhold i ulike modeller og av ulik lengde.
 • Studentene kan produsere trailere av ulik lengde.
 • Studentene kan planlegge regiarbeidet i sammensatte produksjoner med store team. 

Generell kompetanse

 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, samt etablere og utvikle gode samarbeidsrelasjoner med hele teamet bak produksjonen.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og anvende sine sosiale- og lederskapsevner i utøvelsen av egen regirolle.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, veiledning, workshops, screening, praktisk arbeid, veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Godkjente praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform
 • Innlevering av ferdig produksjon m/tilhørende dokumentasjon
 • Muntlig eksamen om regirollen, med underlag i ferdig produksjon og skriftlige innleveringer. 
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L