Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGE2003/1 Virkelighetsfortellinger for énkameraregissører 1

Virkelighetsfortellinger for énkameraregissører 1

Back Tilbake
Kode
REGE2003/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Erling Borgen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet legges det særlig vekt på den samfunnskritiske TV-dokumentaren, både som prosess og format. Registudentene videreutvikler sine dokumentariske arbeidsmetoder og regifaglige tilnærminger gjennom formidling av kritiske perspektiver på virkeligheten. I arbeid med den samfunnskritiske dokumentaren får registudentene erfaring med grundig journalistisk research og klare etiske retningslinjer. I emnet utvikler også registudentene et bevisst forhold til sin samfunnsrolle og rolle som forteller, med fokus på fortellerstandpunkt og fortellerstemmer. I emnet lærer registudenten karakteroppbygging, å fremstille mennesker audiovisuelt og hvordan forholde seg til mennesker foran og bak kamera. Emnet gir studenten viktige kunnskaper og ferdigheter innen praktisk produksjonsprosess, og videreutvikler nødvendige verktøy og metoder for å kunne gi personinstruksjoner. Semesteret avsluttes med en 6-8 ukers praksisperiode.

Emnet består av følgende kurs/tema 

 • Fortellerteknikk 3
 • Innføring i samfunnskritisk dokumentarisme
 • Planarbeid regi 2
 • Struktur og klippeteknikk
 • Research
 • Konfliktlære og arbeidsmetode
 • Etikk
 • Intervjuteknikk 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om fortellerstandpunkt og fortellerstemmer i ulike sjangre og format.
 • Studenten kjenner til ulike former for regigrep og tilnærminger til virkelighetsfortellinger i ulike format og sjangre.
 • Studenten har kunnskap om hva en samfunnskritisk dokumentar inneholder, med særlig vekt på konflikt og vesentlighet. 
 • Studenten har kunnskap om vanlige begreper, metoder og regifaglige virkemidler som må mestres for å lage en samfunnskritisk dokumentar.
 • Studenten har kunnskap om elementære research-metoder og –teknikker.
 • Studenten har god kunnskap om etikk.

Ferdigheter

 • Studenten kan skrive et manuskript for enkamera TV-produksjon på lengde inntil 20-25 minutter. 
 • Studenten behersker sosialpsykologiske teknikker i tilnærmingen til de miljøene som skal avdekkes/beskrives i produksjonen.
 • Studenten Kan anvende ulike former for intervjuteknikk i ulike format. 
 • Studenten kan anvende ulike fortellerstandpunkt og fortellerstemmer i audiovisuell historiefortelling.
 • Studenten kan strukturere og organisere programinnhold med ulike dramaturgiske modeller, helhetlig og i episoder.
 • Studenten kan ta avgjørende og raske beslutninger når virkeligheten endrer seg i produksjonsprosessen.
 • Kan planlegge ulike deler av regiarbeidet i sammensatte produksjoner med store team.
 • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 

Generell kompetanse

 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, samt etablere og utvikle gode samarbeidsrelasjoner med hele teamet bak produksjonen.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og  anvende sine sosiale- og lederskapsevner i utøvelsen av egen regirolle. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, veiledning, workshops, screening, praktisk arbeid med tett veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform
 • Innlevering av film m/tilhørende dokumentasjon
 • Muntlig eksamen om regirollen, med underlag i ferdig produksjon og skriftlige innleveringer. 
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L