Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGE2002/1 Personregi for énkameraregissører

Personregi for énkameraregissører

Back Tilbake
Kode
REGE2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anders Svalestad
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på emnet “Grunnleggende TV­regi”.

Å være TV­regissør handler om å både kunne utvikle og fortelle historier med audiovisuelle virkemidler, å kunne målbære innholdspremiss og visjon gjennom hele produksjonen. Énkameraregissøren skal lede ulike team i kreative prosesser og komplekse produksjonsmetoder.

I emnet lærer registudenten karakteroppbygging, å fremstille mennesker audiovisuelt og hvordan forholde seg til mennesker foran og bak kamera. Emnet gir nødvending kunnskap om hvordan framstille personer og karakterer, og studentene lærer dokumentariske arbeidsmetoder og tilnærminger til personer og miljø. Emnet gir studenten viktig kunnskap og ferdigheter innen dokumentarproduksjon, og nødvendige verktøy og metoder for å gi personinstruksjoner.

Personregi er en av de viktigste fagområdene for regissører. Emnet gir en grundig bevissthet rundt regirollen i fremstillinger av mennesker og karakterer, samt regissørens rolle i fremstilling av mennesker. I emnet får studenten kunnskap om og øvelse i ulike former for regigrep. Studenten lærer også hvordan kommunisere med medvirkende for å skape trygghet og forståelse for produksjonsprosessen slik at det tiltenkte budskapet i historien kommer tydelig frem. 

Emnet består av følgende temaer:

 • Persepsjon og psykologi – identifikasjon og kognitive prosesser 
 • Dramaturgi og karakterutvikling
 • Fortellerteknikk 2
 • Research
 • Etikk
 • Casting
 • Regissere mennesker før og under opptak – enkamera
 • Intervjuteknikk
 • Planarbeid regi 
 • Praktiske øvelser og produksjon
 • Bransjelære 2 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal lære seg begreper, metoder og regifaglige ferdigheter som skal til for å lage et profesjonelt dokumentarisk portrett av en person og et miljø. Studenten får kunnskap om arbeidsmetoder for å regissere mennesker foran og bak kamera. 

Ferdigheter

Studenten skal kunne utføre research på en person og et miljø og omsette dette til dokumentariske fortellinger. Studenten kan skrive et manus med personskildring og miljøbeskrivelse på inntil 10 minutter ferdig lengde. Studenten kan utarbeide filmatiske konsepter for regifunksjonen som inngår i filmenes totalkonsepter, og kan kommunisere dette til øvrige deltakere i staben. Studenten kan vise sosiale relasjoner gjennom filmmediet og dokumentariske metoder. Studenten kan ta raske beslutninger når ting tar en uventet vending.

Studenten kan utvise etisk skjønn. 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne finne frem til og utvikle gode samarbeids­relasjoner. Studenten skal kunne sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt arbeid. 


Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er koblet til to produksjonsperioder. I den første perioden gjøres en rekke øvelser i arbeidsmetoder og fortellerteknikk innen personportrettering og audiovisuelle karakterskildringer. I den andre perioden brukes kunnskap og erfaring fra den første perioden i en sammenhengende produksjon hvor studentene skal lage en lengre miljøbeskrivelse med et personportrett. 

Forelesninger, workshops, gruppearbeid, praktiske øvelser og produksjoner, screeninger, veiledning under praktisk arbeid. Analyse av dokumentarer og fiksjonsproduksjoner. Felles oppgaveevalueringer. 


Forkunnskapskrav

Emnet bygger på Grunnleggende TV-regiArbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Eksamen er produksjon av en dokumentarisk miljøbeskrivelse med personportrett, samt skriftlige innleveringer. Til eksamen vurderes utførelsen av regirollen i forhold til personregi og audiovisuell formidling av miljø og personskildring.

Produksjonen gjennomgås i plenum med obligatorisk oppmøte av samtlige studenter på emnet.

Til eksamen leveres skriftlig:

 • Manus 
 • Regikonsept 
 • Produksjonsrapport
 • Refleksjonsnotat over eget arbeid.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L