Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKF2004/1 Innholdsformidling og innovasjon i flerkameraproduksjon 2

Innholdsformidling og innovasjon i flerkameraproduksjon 2

Back Tilbake
Kode
TEKF2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Mons Mjelde Sæther
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Semesteret er produksjonsbasert, og studenten skal utøve tekniske fagfunksjoner på bachelorproduksjonene til flerkameraregi-studentene. Fokuset i emnet er mengdetrening       og foredling av utøvelse av roller og fagfunksjoner. I første del av emnet er det lagt inn en praksisperiode på 8-10 uker. Den enkelte student har selv ansvar for å skaffe seg en praksisplass.

Emnet består av følgende temaer/kurs;

  • Praksis 
  • Arbeid på bachelorproduksjoner 

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har helhetlig kunnskap om hvordan et profesjonelt produksjonsapparat innen flerkameraproduksjon fungerer og hvordan egen rolle skal utøves. 

Ferdigheter

  • Studenten har ferdigheter egnet til å utføre arbeid på profesjonelt nivå som; foto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd og teknisk ledelse innen flerkameraproduksjon

Generell kompetanse

  • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Studenten kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom egne erfaringer og ny kunnskap korrigere sitt arbeid på egen hånd.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser/produksjoner under veiledning,  felles evaluering. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver.


Eksamensform
  • Praktisk eksamen hvor studenten utfører tekniske fagfunksjoner på bachelorproduksjonene til studentene på flerkameraregi.
  • Innlevering av refleksjon over egen rolle og oppgaver på bachelorproduksjonene til studentene på flerkameraregi. 
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L