Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKF2003/1 Innholdsformidling og innovasjon i flerkameraproduksjon 1

Innholdsformidling og innovasjon i flerkameraproduksjon 1

Back Tilbake
Kode
TEKF2003/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Mons Mjelde Sæther
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet går studentene fra å jobbe med standardiserte arbeidsoppgaver i kjente programformater til å bidra mer faglig og kreativt ut fra egen rolle. Det legges gradvis større vekt på produkt i dette emnet enn de foregående, og studenten bidrar med faglige innspill til utvikling av konsepter/formater som gjennomføres i samarbeid med studenter fra andre studieretninger.

Emnet består av følgende temaer/kurs:

 • Produksjonsteknikk
 • Teknisk teori
 • Bransjelære
 • Fortellerteknikk
 • Produksjonstrening 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har produksjonstekniske kunnskaper om  funksjoner i flerkameraproduksjoner, som foto, kamerakontroll, billedmiks, studiolys, lyd og teknisk ledelse
 • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Studenten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Ferdigheter

 • Studenten behersker utøvelse av flerkameratekniske fagfunksjoner.
 • Beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Studenten kan sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt arbeid. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser/produksjoner under veiledning,  felles evaluering. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av 2-3 produksjoner med tilhørende skriftlig refleksjon og felles obligatorisk evaluering. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L