Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKF2002/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i flerkameraproduksjon 2

Prosesser, sjangre og virkemidler i flerkameraproduksjon 2

Back Tilbake
Kode
TEKF2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Mons Mjelde Sæther
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Produksjonsfokuset rettes mot underholdningsprogrammer som talkshow, musikk og det samfunnskritiske debattprogrammet. Musikkproduksjonene utvides i kompleksitet i forhold til musikkproduksjon i semester tre. Det åpnes for deltakelse i supplerende fagfunksjoner under BA-eksamensavvikling for 3. klasse. Studentene gis mulighet til å fordype seg mer i individuelle interessefelt i den utstrekning det er praktisk mulig, og det forventes en økt forståelse for den profesjonelle yrkesrollen i denne sammenhengen.  


Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har bred kunnskap om fortellerteknikk i programformene talkshow og musikk med og uten partitur.
 • Studenten har bred kunnskap om fagfunksjoner i flerkamera gjennom et økt fokus på spesialisering.

Ferdigheter

 • Studenten beherske alle fagfunksjoner innen emnets produksjonsformater.
 • Studenten har tilnærmet profesjonelle ferdigheter innen utvalgte fokusområder.
 • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 

Generell kompetanse

● Studenten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor samme fagområde, orientere seg i dagens sammensatte TV-bransje og bidra til utvikling av god praksis. 


Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Workshops
 • Gruppearbeid
 • Praktiske produksjoner
 • Felles oppgaveevaluering
 • Refleksjonsnotat ifb med produksjon
 • Egenstudier av tutorialsArbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av semesterets produksjoner med refleksjonsnotater. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L