Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKF2001/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i flerkameraproduksjon 1

Prosesser, sjangre og virkemidler i flerkameraproduksjon 1

Back Tilbake
Kode
TEKF2001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Mons Mjelde Sæther
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på emnet “Videregående TV-­teknikk”.

Gjennom emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i sports­ og musikkproduksjon. Kompleksiteten i produksjonene tas til et høyere nivå, og dette stiller større krav til prosesser rundt planlegging, kommunikasjon og produksjon.

Det trekkes inn andre fortellende virkemidler som er typiske for de formater og sjangere som innføres i emnet. Systematisk teknisk planleggingsarbeid er en viktig side ved tv­produksjon og dette emnet legger vekt på dette.

Resultatfokuset i øvingene og produksjonene vil få noe større plass enn tidligere.

Emnet består av følgende temaer/kurs:

 •  Produksjonsteknikk 2 
 •  Produksjonstrening 
 • Teknisk teori 3 
 •  Planlegging og gjennomføring              
 • Fortellerteknikk 2          
 • Bransjelære 2           

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten skal ha kunnskap om tv­-produksjon av utvalgte sports-­ og musikkformer.
 • Studenten skal ha utvide sin teknisk teoretiske innsikt. 
 • Studenten skal vite om tv-­bransjens komplekse sammensetting.
 • Studenten skal utvide sitt fortellertekniske reportoir.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne beherske alle fagfunksjoner innen emnets produksjonsformater.
 • Studenten skal kunne betjene produksjonsutstyr som innføres i øvingene og produksjonene. 

Generell kompetanse

Studenten skal utvikle og bruke fagterminologi innen de ulike fagfunksjoner i tv-­produksjon.

Studenten må utvikle sin holdning til egeninnsats, og se sammenhengen mellom egenøving og ferdighetsnivå.

Studenten skal kunne orientere seg i dagens  sammensatte tv-­bransje.

Studenten skal kunne sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt arbeid. 


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops og praktiske øvelser under veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av semesterets produksjoner med refleksjonsnotater. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L