Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKE2005/1 Innholdsformidling og innovasjon i énkameraproduksjon 2

Innholdsformidling og innovasjon i énkameraproduksjon 2

Back Tilbake
Kode
TEKE2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette semesteret er i sin helhet knyttet til eksamensproduksjonen for enkamera.

Det legges større vekt på at studenten søker etter sin personlige stemme og finner sitt eget uttrykk.


Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har bred kunnskap om roller, ansvar og funksjoner i énkameraproduksjoner innenfor foto, lyd og klipp.
  • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
  • Studenten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Ferdigheter

  • Studenten behersker utøvelse av aktuelle roller innen énkamerateknikk på et tilnærmet profesjonelt nivå. 

Generell kompetanse

  • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
  • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
  • Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
  • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser/produksjoner under veiledning, felles evaluering. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av 2-3 produksjoner med tilhørende skriftlig refleksjon og felles obligatorisk evaluering. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L