Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKE2004/1 Innholdsformidling og innovasjon i énkameraproduksjon 1

Innholdsformidling og innovasjon i énkameraproduksjon 1

Back Tilbake
Kode
TEKE2004/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet går studentene fra å jobbe med kjente programformater til å utvide dette til å produsere innslag for flerkamerproduksjon og  produsere korte piloter.

Produksjonene i dette semesteret vil bestå av å lage innslag til det samfunnskritiske debattprogrammet og forberede eksamensfilmen i 6.semester bl.a ved produksjon av pilot. Studentene vil inngå i en større stab og skal levere innslag til en flerkameraproduksjon rundt det samfunnskritiske debattprogrammet, samt tilrettelegge film-materiale fra forrige semesters samfunnskritiske produksjoner for flerkameraformatet.

Det legges gradvis større vekt på at studenten søke etter sin personlige stemme og finne sitt eget uttrykk, bl.a gjennom produksjon av pilot til eksamensfilmen. 


Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har produksjonstekniske kunnskaper om funksjoner i énkameraproduksjoner innenfor foto, lyd og klipp
  • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
  • Studenten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Ferdigheter

  • Studenten behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

  • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Studenten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
  • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser/produksjoner under veiledning,  felles evaluering. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av 2-3 produksjoner med tilhørende skriftlig refleksjon og felles obligatorisk evaluering. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L