Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKE2003/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i énkameraproduksjon 2

Prosesser, sjangre og virkemidler i énkameraproduksjon 2

Back Tilbake
Kode
TEKE2003/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Neil Fulton
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle sin evne til å planlegge og gjennomføre TV-produksjoner fra idéutvikling til sendeklart program. Hovedfokus vil ligge på det fortellertekniske. Semesteret avsluttes med en 6-8 ukers praksisperiode.

 

Emnet består av følgende temaer/kurs:

 • Produksjonsteknikk 3
 • Teknisk teori 3
 • Fortellerteknikk 3
 • Bransjelære 3
 • Enkameraproduksjonstrening
 • Praksis 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om prosesser og valg av metode for opptak og redigering av lyd og bilde i forskjellige sjangre.
 • Studenten har utvidet kunnskap om fortellerteknikk. 

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin forståelse av sjanger i en produksjonsprosess fra idé til ferdig publisering av et audiovisuelt produkt.
 • Studenten kan foreta et bevisst valg av audiovisuelle uttrykk under produksjon.
 • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 

Generell kompetanse

 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis.
 • Studenten kan innta en tilnærmet profesjonell rolle i et produksjonsteam. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser og produksjoner under veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av semesterets produksjoner med refleksjonsnotater. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L