HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEKE2002/1 Prosesser, sjangre og virkemidler i énkameraproduksjon 1

Skriv ut Skriv ut

Prosesser, sjangre og virkemidler i énkameraproduksjon 1

Back Tilbake
Kode
TEKE2002/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Mons Mjelde Sæther
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på Videregående TV­teknikk

Gjennom emnet skal studenten utvikle sin evne til å planlegge og gjennomføre TV­produksjoner fra idéutvikling til sendeklart program.  Hovedfokus vil ligge på det fortellertekniske.

Emnet består av følgende kurs:

 • Produksjonsteknikk 2
 • Produksjonstrening
 • Teknisk teori 3
 • Planlegging og gjennomføring
 • Fortellerteknikk 2
 • Bransjelære 2 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten skal ha kunnskap om nøkkelbegrep, prosesser og valg av metode for opptak og redigering av lyd og bilde
 • Studenten skal ha kunnskaper om estetikk og persepsjon 
 • Studenten skal ha videregående kunnskaper i fortellerteknikk 

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne anvende sine kunnskaper i et produksjonsflyt fra idé til ferdig publisering av et audiovisuelt produkt
 • Studenten skal kunne velge et passende audiovisuelt uttrykk til ethvert behov 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, praktiske øvelser og produksjoner under veiledning. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Mappeeksamen bestående av semesterets produksjoner med refleksjonsnotater. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L