HiL > 2014/15 Studiehåndbok > OLA1054/1 Kvalitative forskningsmetoder for organisasjonsfag (tilleggsemne)

Skriv ut Skriv ut

Kvalitative forskningsmetoder for organisasjonsfag (tilleggsemne)

Back Tilbake
Kode
OLA1054/1
Studiepoeng
2,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en kort fordyping i kvalitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder utover det som gis i et innføringsemne. Studentene skal kunne grunnleggende begreper om innsamling og analyse av kvalitative data innenfor samfunnsfaglige emner, og mer spesielt innenfor organisasjons- og ledelsesfag. 


Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kunnskap om intervju i forskningsarbeid, og ulike former for intervju
  • Kunnskap om observasjonsstudier i forskning
  • Kunnskap om dokumentstudier
  • Case og casestudier i kvalitativ forskning

 

Ferdigheter

  • Ferdigheter i å gjennomføre kvalitativ datainnsamling, men hovedfokus om intervju
  • Ferdigheter i å gjennomføre analyse av kvalitative data

 

Generell kunnskap

  • Beherske innsamling og analyse av kvalitativ, med intervjuet som hovedfokus
  • Innsikt i muligheter og begrensninger i bruk av kvalitative metoder

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, selvstudium, øvelser, veiledning.


Forkunnskapskrav

Innføringsemne i samfunnsvitenskapelig metode minst 7,5 sp, for eksempel ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 sp.), eller tilsvarende.Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i innføringsforelesning og veiledning.


Eksamensform

Hjemmeeksamen over 24 timer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L