Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > IDR3001/1 Vitenskapsteori og etikk

Vitenskapsteori og etikk

Back Tilbake
Kode
IDR3001/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir innføring i vitenskapsteoretisk tenkemåte med særlig fokus på naturvitenskapelige problemstillinger generelt og idrettsvitenskaplige problemstillinger spesielt. Forskningsetikk og forskningsetiske normer gir studentene grunnlag for kritisk vurdering av egne så vel som andres forsknings- og utviklingsarbeid. Sentrale etiske problemstillinger belyses gjennom aktuelle eksempler.


Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten har inngående kunnskap om naturvitenskapelige tenkemåte og forskningstradisjoner med vekt på humanbiologiske metoder og problemstillinger
  • Kandidaten har kunnskap om sentrale forskningsetiske normer og problemstillinger

Ferdigheter

  • Kandidaten kan identifisere og gjøre kritiske vurderinger rundt sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger 
  • Kandidaten kan gjøre etiske vurderinger og ta moralske valg i vitenskapelig arbeid, og ved kommunikasjon og veiledning i praksisfeltet

 

Generell kompetanse

  • Kandidaten har forståelse for faglige rammer og utviklingstrekk samt evne til å identifisere, gjenkjenne, sammenlikne og diskutere etiske problemstillinger, standpunkter og argumenter i forskning og praksis

Undervisnings- og læringsmetode

Seminarer
Arbeidskrav

Seminardeltakelse (minimum 70 %)


Eksamensform

En ukes individuell skriftlig fagoppgave (hjemmeeksamen) som vurderes til bestått/ikke-bestått


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L