Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > IDR3003/1 ForskSmi

ForskSmi

Back Tilbake
Kode
IDR3003/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet inneholder dybdestudier av temaer som er aktuelle for masteroppgaven. Studentene skal også jobbe med ulike vitenskapelige problemer, formulere en problemstilling og deretter argumentere for forskningsdesign og metoder som er best egnet til å gi svar på problemstillingen. Dette arbeidet skal munne ut i en prosjektbeskrivelse for mastergradsoppgaven.


Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kandidaten har dybdekunnskap rundt tematikken til mastergradsoppgaven

   

Ferdighet:

 • Kandidaten kan planlegge forsknings- og utviklingsarbeid og kan utarbeide og formulere konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger og hypoteser fra eksisterende teori og presentere disse skriftlig og muntlig
 • Kandidaten kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder, vurdere deres kvalitet og bruke disse på hensiktsmessig måte innen oppgaveskriving og faglige diskusjoner
 • Kandidaten kan formidle avansert fagkunnskap muntlig og skriftlig

   

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan bidra selvstendig i planlegging av vitenskapelige prosjekt og innovasjonsprosesser, inklusiv evaluering av metodebruk og innhenting av etisk godkjennelse
 • Kandidaten kan uttrykke avansert fagkunnskap på en forståelig måte muntlig og skriftlig

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesning
 • Seminar
 • Veiledning
 • Presentasjoner
 • OppgaveskrivingArbeidskrav
 • Seminardeltakelse (minimum 80 %)
 • Inntil fire muntlige plenumspresentasjoner

Eksamensform

Individuell skriftlig prosjektbeskrivelse som vurderes til bestått/ikke-bestått

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L