Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > JUS1002 Arve- og familierett

Arve- og familierett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1002
Studiepoeng
12
Semester
Høst
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Familieretten omhandler rettsforholdet mellom ektefeller, mens arveretten omhandler hva som skal skje med en avdød persons eiendeler og forpliktelser. På mange punkter er det en nær sammenheng mellom disse fagene. Når avdøde var gift, har gjenlevende ektefelle særlige rettigheter ved fordelingen av avdødes formue. I kurset om familie- og arverett er det særlig disse felles berøringspunkter som er satt i fokus.Også rettsforholdet mellom personer som lever i ugift samliv hører innenfor det man i dagens samfunn anser som en del av familieretten. Kurset i familie- og arverett omhandler imidlertid bare rettsforholdet mellom personer som har inngått ekteskap.

Læringsmål

I familieretten kreves det at studentene tilegner seg grundig kjennskap til:

  • De økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen mellom ene-eie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie.
  • Delingen ved separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formuen og eiendeler.
  • Det kreves kjennskap til hovedlinjene vedrørende ektefellers underholdsplikt under ekteskap.

I arveretten kreves det grundig kjennskap til:

  • Arverett etter loven og etter testament, grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner, og gjenlevende ektefelles rettigheter.
  • Det kreves kjennskap til reglene om livsarvingenes pliktdel.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, obligatorisk innlevering, veiledning, etc.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent relakompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen.
Arbeidskrav

På slutten av emnet gis en oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven.

Eksamensform

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer.

Ved den avsluttende prøven deltar det en eller to sensorer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L