Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > JUS1004 Kontraktsrett

Kontraktsrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
JUS1004
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
8 - 10 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Juss
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kontraktsretten i årssstudiet er først og fremst læren om avtaler og om forbrukerkjøpskontrakten.

Kontraktsretten omhandler kontrakters rettsvirkninger, rettshåndhevelse og kontrakters rolle i samfunnslivet.

Det vil bli foretatt en gjennomgang av de sentrale bestemmelsene innen avtalerett og forbrukerkjøpsrett.

Læringsmål

Det kreves grundig kjennskap til ugyldighetsspørsmål, dvs reglene om rettslig handleevne (habilitet), tilblivelsesmangler (falsk, tvang, svik ol), lovstrid og lignende ufravikelighetsregler. Det kreves også grundig kjennskap til lempningsregler, særlig avtaleloven § 36. Det kreves kjennskap til reglene om fullmakt og representasjon, dvs reglene om avtaleslutning ved bruk av mellommenn av ulike slag.

Det kreves også grundig kjennskap til de sentrale kontraktsrettslige problemstillinger som gjennomgås i forbrukerkjøpsretten.

Det kreves dessuten kjennskap til trekk i den internasjonale utvikling i kontraktsretten som kan få betydning for norsk kontraktsrett.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, obligatorisk gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årsstudium i juss.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker å ta dette emnet i kombinasjon med andre emner ved høgskolen, f. eks BØA-studiet.
Arbeidskrav

På slutten av emnet gis en oppgave som skal leveres inn for evaluering. Studentene vil ha en uke på seg for å løse oppgaven.

Eksamensform

Kurset avsluttes med individuell prøving med begrensede hjelpemidler. Prøvingen kan være av praktisk eller teoretisk art, men slik at det alltid skal gis en praktisk oppgave. Prøvingen vil skje innenfor en tidsramme på seks timer. Ved den avsluttende prøven deltar det en eller to sensorer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L