Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Helserett01 Forvaltning og metode (helserett)

Forvaltning og metode (helserett)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
Helserett01
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet inneholder juridisk metode, rettskildespørsmål samt rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten. Emnet er obligatorisk for den som vil ta hele helserettsstudiet (30 st.p.), men valgfritt for den som kun tar emner.
Følgende tema blir tatt opp i dette emnet:

  • Rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten.
  • Rettsstat og velferdsstat.
  • Rettsregler og rettssikkerhet i helsetjenesten.
  • Helsevesenets organisering og regulering.
  • Forvaltningsloven.
  • Profesjonenes plass i velferdsstaten.
  • Juridisk metode - rettskildespørsmål.
  • Rettsregler, rettigheter, og plikter.
  • Et historisk perspektiv på pasientrettighetene.
  • Forholdet mellom profesjonsetikk og lov.
Læringsmål

Studentene skal erverve kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene blir en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Forkunnskaper

3-årig helse- eller sosialfagutdanning på høgskolenivå eller vurdering på grunnlag av realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Helserett - deltid


Arbeidskrav

Det skal innleveres et arbeidskrav i emnet "Forvaltning og metode".

Eksamensform

Arbeidskravet må være bestått for å kunne ta eksamen. For den som bare tar emne, vil det bli arrangert 4-timers skriftlig dagseksamen. Det arrangeres en 6-timers skriftlig eksamen for de som tar hele studiet.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bente Ohnstad: Helserett studiehefte, Forvaltning og metode Emne 1, Lillehammer 2005 (ca. 60 sider)

Olav Molven: Helse og jus, 5 utg. Oslo 2006 (330 sider)

Mons Oppedal: Forvaltningslovens bestemmelser, særlig om saksbehandlingen i første instans, Side 75 – 110.: ca. 35 sider.

Kjønstad og Syse (red) Velferdsrett II, Oslo 2003, 2. utgave

Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse: Velferdsrett I, 3. utgave Oslo 2005 (kap. 1 og 2: ca. 77 sider)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L