Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Helserett02 Helsepersonellrett

Helsepersonellrett
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
Helserett02
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet inneholder de mest sentrale bestemmelsene i helsepersonelloven; forsvarlighetskravet, plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, taushetsplikt og dokumentasjonslplikt, ansvar og sanksjoner. Emnet er obligatorisk for den som vil ta hele helserettsstudiet (30 st.p.), men valgfritt for den som kun tar emner.
Følgende tema blir tatt opp i dette emnet:

 • Ansvarsbegrepet, herunder helsepersonells ansvar.
 • Virkninger av autorisasjon.
 • Forsvarlighetskravet.
 • Bruk av medhjelper.
 • Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp.
 • Plikt til å involvere pasienter i behandlingen.
 • Pliktmessig avhold, utilbørlig påvirkning, undersøkelsesplikter, innrettelse av yrkesutøvelsen.
 • Taushetsplikt.
 • Opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt.
 • Dokumentasjon og journal.
 • Tilsyn og kontroll.
 • Sanksjoner og overprøving.
 • Reaksjoner fra tilsynsmyndigheten
 • Reaksjoner fra arbeidsgiver
 • Straffereaksjoner
Læringsmål

Studentene skal erverve kunnskap om hvordan helsepersonelloven gjennom pliktbestemmelser ansvarliggjør helsepersonell, både i forhold til pasienter og offentlige myndigheter.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil bli en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Emne er obligatorisk for

Helserett deltid


Arbeidskrav

Det skal innleveres et arbeidskrav i emnet "Helsepersonellrett".

Eksamensform

Arbeidskravet må være bestått for å kunne ta eksamen. For den som bare tar emne, vil det bli arrangert 4-timers skriftlig dagseksamen. Det arrangeres en 6-timers skriftlig eksamen for de som tar hele studiet i ett.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bente Ohnstad: Helserett studiehefte, Helsepersonellrett Emne 2, Oslo 2001 (ca. 60 sider)

Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad: Helsepersonelloven – med kommentarer, 2. utgave, Bergen 2001 (ca. 300 sider)

Bente Ohnstad: Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren, 3. utgave Oslo 2003 (200 sider)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L