HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Helserett03 Pasienters rettsstilling

Skriv ut Skriv ut
Pasienters rettsstilling
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
Helserett03
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
35
Emneansvarlig
Bente Ohnstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet inneholder de mest sentrale bestemmelsene i pasientrettighetsloven, herunder rett til helsehjelp, rettigheter som pasient, menneskerettigheter, erstatnings-, klage- kontroll- og tilsynsordninger. Emnet er obligatorisk for den som vil ta hele helserettsstudiet (30 st.p), men valgfritt for den som kun tar emner.
Følgende tema blir tatt opp i dette emnet:

 • Rett til helsehjelp.
 • Menneskerettighetene.
 • Informasjon og medvirkning.
 • Rett til journalinnsyn.
 • Frivillighet og samtykk.
 • Barns særlige rettigheter.
 • Graviditet, fødsel, prevensjon og abort.
 • Tvungen helsehjelp.
 • Psykisk helsevern.
 • Smittevern.
 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Rett til erstatning.
 • Pasientombud.
 • Klage og domstolskontroll.
Læringsmål

Studentene skal erverve kunnskap om betydningen og rekkevidden av pasienters rettigheter.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil bli en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Emne er obligatorisk for

Helserett - deltid


Arbeidskrav

Det skal leveres et arbeidskrav i emnet "Pasienters rettsstilling".

Eksamensform

Arbeidskravet må være bestått for å kunne ta eksamen. For den som bare tar emne, vil det bli arrangert 4-timers skriftlig dagseksamen. Det arrangeres en 6-timers skriftlig eksamen for de som tar hele studiet i ett.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Bente Ohnstad: Helserett studiehefte, Pasienters rettsstilling Emne 3, Lillehammer 2005 (ca. 60 sider)

Aslak Syse: Pasientrettighetsloven med kommentarer, 2. utgave Oslo 2004 (ca. 300 sider)

Aslak Syse: Psykisk helsevernloven, Oslo 2004 (260 sider)

Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse: Velferdsrett I, 3. utgave Oslo 2005 (kap. 5 og 10: ca. 127 sider)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L